Noterat

FBTK öppnar för begränsad träning

Styrelsen för FBTK tog vid sitt möte den 26 maj beslut om att i juni och juli öppna för enskild träning för sina medlemmar. Träningen är förknippad med följande villkor:

  1. medlem ska ha betalat medlems- och träningsavgift för 2019-2020
  2. högst 8 personer deltar i träningen (fyra bord)
  3. omklädning och dusch sker hemma
  4. deltagande medlemmar följer de restriktioner som Folkhälsomyndigheten beslutat/beslutar om (handtvätt, avstånd, etc)
  5. deltag inte om du känner minsta symptom som kan innebära att du är smittad (feber, hosta, etc)
  6. medlem, som önskar boka hallen för enskild träning, kontaktar Tommy Lindskog, som sedan bokar tid – inga enskilda bokningar direkt hos vaktmästarna!
  7. bokande medlem är ansvarig för att FBTKs villkor och regler följs
  8. bokning görs hos Tommy senast fredag för träning i följande vecka
  9. FBTK svarar för hyra av hallen
  10. i övrigt gäller FBTKs regler om ordning och iordningställande av hallen efter avslutad träning.