Medlemsansökan

Telefon 0346-885593
E-post kansli@falkenbergsbtk.com

Medlems- och träningsavgifter

Medlemsavgift
Enskild 300 kr
Familj 500 kr

Träningsavgift
Pingisskolan* 500 kr
Veteraner 800 kr
Övriga 1200 kr

*Om spelare under säsongen flyttas upp från pingisskolan till annan träningsgrupp, betalas ingen extra avgift.

Kortare träningsperiod i förhållande till längden på träningsperioden
Exempel: veteran, som tränar i Falkhallen under tre månader, betalar 3/12 av 800 kr = 200 kr

Spelare, som bor i något av FBTKs boenden och tränar i Falkhallen, betalar särskild avgift.

Våra guldsponsorer