Medlemsansökan

Telefon 0346-885593
E-post kansli@falkenbergsbtk.com

Medlems- och träningsavgifter

Medlemsavgift
Enskild 350 kr
Familj 600 kr

Träningsavgift
Pingisskolan* 600 kr
Veteraner 800 kr
Övriga 1300 kr

*Om spelare under säsongen flyttas upp från pingisskolan till annan träningsgrupp, betalas ingen extra avgift.

Spelare, som bor i något av FBTKs boenden och tränar i Falkhallen, betalar särskild avgift.

Våra guldsponsorer