Styrdokument

Avgifter

MEDLEMS- OCH TRÄNINGSAVGIFTER
2019-2020

Fastställda av årsmötet 2019-09-25

Medlemsavgift
Enskild 350 kr
Familj 600 kr

Träningsavgift
Pingisskolan* 600 kr
Veteraner 800 kr
Övriga (spelar för FBTK) 1300 kr
Spelar för annan klubb   4000 kr

*Om spelare under säsongen flyttas upp från pingisskolan till annan träningsgrupp, betalas ingen extra avgift. I avgiften ingår gratis träningströja.

Spelare, som bor i något av FBTKs boenden och tränar i Falkhallen, betalar särskild avgift.

Avgifter

1. Alla, som regelbundet tränar i Falkhallen och utnyttjar FBTKs materiel, skall betala medlemsavgift och träningsavgift.
Medlem har skyldighet att ställa upp och hjälpa till med för klubben viktiga arrangemang.

Spelare, som spelar för konkurrerande klubb i Pingisligan, får inte träna i träningshallen senare än fyra dagar före match mellan denna klubb och FBTK.

2. Spelare, som bor i något av FBTKs boenden och tränar i Falkhallen, betalar särskild avgift.

3. Spelare, som tränar i Falkhallen under kortare period, betalar träningsavgift i förhållande till längden på träningsperioden.

4. Efter ansökan till styrelsen kan spelare, som representerar FBTK i serie- och/eller tävlingsspel, ges möjlighet att träna extra med FBTKs tränare.
Styrelsen bestämmer vid protokollfört möte villkoren för sådan träning.

5. Övrig träning mot ekonomisk ersättning är inte tillåten i hallen.

6. Undantag från ovanstående kan endast bestämmas av FBTKs styrelse vid protokollfört möte.

Falkenberg 2017-07-11

FALKENBERGS BORDTENNISKLUBB
Styrelsen

Uppförandekod

1. Inom Falkenbergs BTK (FBTK) vårdar vi den tradition av ärlighet som finns inom bordtennissporten. Vi försöker aldrig fuska eller påverka domslut.

2. När vi representerar FBTK, vid träning eller match, använder vi ett vårdat språk.

3. I bordtennishallen ägnar vi oss åt träning och match. Mat och dryck (t ex kaffe) intas på annan plats.

4. På borden lägger vi endast boll och racket. Vattenflaskor, väskor, skor etc. har sin plats på golvet.

5. Efter avslutat träningspass eller avslutad match, plockas alla bollar upp och samlas in. Trasiga bollar och annat skräp läggs i papperskorg. Bord och barriärer placeras enligt basuppställning. Tränaren ansvarar för att detta sker.

6. Mobiltelefoner ska under träning och match förvaras avstängda, exempelvis i väskan.

7. Träningskläder och handdukar ska inte hängas på tork i hallen eller i omklädningsrummen.

8. I övrigt följer vi de regler som gäller för Falkhallen och de hallar vi besöker för träning eller match.

Fastställd av styrelsen för Falkenbergs BTK 2015-08-19

Värdegrund

Falkenbergs Bordtennisklubb (FBTK) är en klubb, där alla är lika mycket värda.
Detta innebär, att alla, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, social bakgrund, etnicitet, religion eller politisk uppfattning, är lika välkomna i klubben.

Vi, som är medlemmar i FBTK, är rädda om varandra och respekterar såväl med- som motspelare.
Detta innebär, att alla i klubben har skyldighet att ingripa och tillrättavisa när man upptäcker mobbning eller respektlöst uppträdande.

Vi, som är medlemmar i FBTK, är också rädda om vår gemensamma utrustning och våra gemensamma lokaler. Detta innebär, att alla i klubben har skyldighet att hjälpa till att vårda utrustning och lokaler samt påminna den som glömmer.

Vi, som är medlemmar i FBTK, hjälps åt att arbeta för klubbens och medlemmarnas bästa.
Detta innebär, att alla, efter förmåga, har skyldighet att ställa upp och hjälpa till med för klubben viktiga arrangemang.

Fastställd av styrelsen för Falkenbergs BTK 2017-07-11

Våra guldsponsorer