NoteratVeteraner

Sommartider för veteranträningen till och med augusti. Vintertider från och med september.

FBTKs veteraner går över till sommartid!

Från och med tisdagen den 4 maj tränar veteranerna enligt följande:

tisdag och torsdag, 9.30 – 11.30.

Dessa tider maj, juni, juli och augusti.

Från och med torsdagen den 2 september gäller ”vintertider”.

Tisdagar 15.00 – 17.00

Torsdagar 14.00 – 17.00

Omklädningsrummen 054 och 057 är tillgängliga för ombyte och dusch.

Dock gäller en begränsning till 3 personer samtidigt i omklädningsrummen.