Lennart Nilsson, Tommy Persson, Tommy Lindskog och Mikael Stålbro sorterar ut verifikationer som inte längre behöver sparas.

Förrådet i hallen har fått en välbehövlig storstädning. En grupp veteraner under ledning av Mikael Stålbro ägnade två förmiddagar åt att sortera, kasta bort, inventera och rensa ut magasinerad materiel och därmed ge plats för bland annat sex nya bord och ett stort antal barriärer.

Nätställningar i behov av rejäl service hamnade hos Tommy Persson, som behärskar konsten att få nytt liv i materiel som ser ut att vara moget för soptippen.

Avtalen med Stiga och TTEX har bland annat gett klubben bord, barriärer, räkneverk och nätställningar, vilka nu fått nya platser i förrådet. När höstsäsongen börjar ska hallen vara uppfräschad med mycket av det nya.

Eftersom SBTF gett dispens för ligaspel i träningshallen, har materielen placerats på ett sådant sätt att det ska underlätta när hallen ska ställas i ordning för spel i Pingisligan by Stiga.

Nu återstår det lilla förrådet utanför kansliet. Om du är intresserad av att hjälpa till, tag kontakt med Maritha eller Stålis på kansliet.